Friss hírek

Kedves Tagjaink, agarasok!

2019.03.16.-án a szokásos szezon eleji pályakarbantartást és takarítást, rendrakást szeretnénk megcsinálni. Megjelenésetekre számítunk! Lombseprűt, gereblyét, kesztyűt, ablaktisztító eszközöket aki tud kérjük hozzon magával. Gyülekező 09.00-tól, várunk szeretettel ha akár csak 1-2 órád van segíteni 🙂

 

 

 

 

Meghívó
a Magyar Versenyagár Egyesület éves közgyűlésére
Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Az alábbiakban tájékoztatom a közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A közgyűlés helye: 2351. Alsónémedi, Főúti erdő 11. (Klubház)
A közgyűlés időpontja: 2019. március 03. vasárnap 10 óra.

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:
1. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
2. Éves tevékenységi és pénzügyi beszámolók elfogadása. Elnöki beszámoló.
3. Éves tevékenységi terv elfogadása
4. Egyebek.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: 2351 Alsónémedi, Főúti erdő 11., 2019. március 03-án 10 óra 30 perckor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Szavazati joga csak rendes tagoknak van. Megjelenésére feltétlenül számítunk! A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetés vagy a felügyelőbizottság tagja.

Alsónémedi, 2019. február 16.

Schultz András
elnök
Magyar Versenyagár Egyesület

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.